Mellan den 1 mars och 30 juni kommer vi att samla in statistisk från fordon på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. En sensor kommer att läsa av registreringsnumret på samtliga fordon som kör in på återvinningscentralen. Med hjälp av registreringsnumret hämtas information om fordonet från Transportstyrelsen.

Informationen som kommer att hämtas är:

  • Vilken tid och dag ett fordon har åkt in på återvinningscentralen
  • Vilken kommun som fordonet är registrerat i
  • Om fordonet är en bil eller en skåp- eller lastbil
  • Om bilen är registrerad på någon verksamhet och i så fall vilken

Registreringsnumren anonymiseras omedelbart, vilket innebär att det inte går att koppla en passagerare till ett specifikt fordon eller en specifik individ. Inga uppgifter om fordonsägarens namn eller gatuadress kommer att hämtas utan all data som hämtas rör själva fordonet.

Läs mer på Facility Labs.

Vad kommer statistiken användas till?

Med informationen kommer vi att kunna se när återvinningscentralen har som mest respektive minst besökare.

Vi kommer även att få information om hur många av fordonen som är privata och hur många som är registrerade på en verksamhet. Med statistiken kan vi jämföra hur många verksamheter som besöker återvinningscentralen och hur många som betalar återvinningscentralens avgift för verksamheter.

Mellan den 1 mars och 30 juni kommer vi att samla in statistisk från fordon på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. En sensor kommer att läsa av registreringsnumret på samtliga fordon som kör in på återvinningscentralen. Med hjälp av registreringsnumret hämtas information om fordonet från Transportstyrelsen.

Informationen som kommer att hämtas är:

  • Vilken tid och dag ett fordon har åkt in på återvinningscentralen
  • Vilken kommun som fordonet är registrerat i
  • Om fordonet är en bil eller en skåp- eller lastbil
  • Om bilen är registrerad på någon verksamhet och i så fall vilken

Registreringsnumren anonymiseras omedelbart, vilket innebär att det inte går att koppla en passagerare till ett specifikt fordon eller en specifik individ. Inga uppgifter om fordonsägarens namn eller gatuadress kommer att hämtas utan all data som hämtas rör själva fordonet.

Läs mer på Facility Labs.

Vad kommer statistiken användas till?

Med informationen kommer vi att kunna se när återvinningscentralen har som mest respektive minst besökare.

Vi kommer även att få information om hur många av fordonen som är privata och hur många som är registrerade på en verksamhet. Med statistiken kan vi jämföra hur många verksamheter som besöker återvinningscentralen och hur många som betalar återvinningscentralens avgift för verksamheter.