Välj en sida

Avgifter Återvinningscentralen

Avgifter Återvinningscentralen

Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten AB. Som privatperson betalar du för att lämna avfall på återvinningscentralen via sophämtningsavgiften, vilket innebär att du i de flesta fall kan lämna ditt avfall utan kostnad.

Nytt system för fakturering 2023

Med start 2 januari 2023 införs ett nytt betalsystem för företag som lämnar avfall på återvinningscentralen i Aneby. Det nya systemet är automatiserat och innebär en förenkling för dig som företagsbesökare. En kamera kommer att läsa av registreringsskylten på bilarna som kommer till återvinningscentralen. Detta sker helt utan datalagring. För de fordon som är registrerade som företagsbilar skickas en faktura automatiskt på 300 kronor exklusive moms, per besök. Denna summa gäller oavsett mängden avfall du lämnar.

Amaqs definition av företagsfordon är fordon av kategorin hantverksfordon. Lätt lastbil, pickup, skåpbil etc. Besöker du återvinningscentralen med verksamhetssavfall i en vanlig personbil så behöver du själv kontakta personal för att bli debiterad. Möjligheten finns att lägga till specifika registreringsnummer för att bli automatiskt fakturerad vid besök. Kontakta kundtjänst amaq@anaby.se för att anmäla detta.

Träupplaget på andra sidan gatan omfattas ännu inte av den automatiska faktureringen. Där gäller tills vidare att du som företagsbesökare ska åka in på återvinningscentralen innan träavfall avlämnas, för att bli registrerad av kameran. Meddela också personal att du ska lämna träavfall. Personal kommer att genomföra kontroller   stickprov. Företagsbesökare som vid en kontroll ej finns registrerade kommer då att bli fakturerade.

 

Besök oss i rätt bil som privatperson

Den nya betallösningen gäller endast företag som lämnar avfall på återvinningscentralen, privatpersoner berörs inte. Det är därför viktigt att du använder ditt privata fordon för att företaget    inte ska få betala ditt besök. Använder du en tjänste- eller förmånsbil när du lämnar ditt privata avfall  gäller följande rutin:

Meddela personal på ÅVC innan du avlämnar avfallet. Meddelas inte detta innan avfallet avlämnas så kommer besöket att debiteras. Personalen har rätt att kontrollera och bedöma avfallet innan detta görs.

 

Kostnadsfritt avfall

El-avfall är kostnadsfritt att i mindre mängd lämna på ÅVC. Om du enbart lämnar sådant avfall måste du kontakta personal och uppvisa ditt avfall innan du slänger det. Meddelas inte detta innan avfallet slängs så kommer besöket att debiteras. Personal har rätt att kontrollera och bedöma avfallet innan detta görs.

Observera att för El-avfall gäller att avlämnarintyg måste uppvisas Avlämnarintyg för farligt avfall – Aneby Miljö & Vatten AB (amaq.se)

 

Fakturafrågor

När det gäller fakturafrågor om automatisk fakturering vid besök på återvinningscentral är det Svea Bank som hanterar dessa och nås på telefonnummer  08 – 735 90 00, info@svea.com

Vid övriga fakturafrågor kontakta kundtjänst amaq@aneby.se  0380-46370

 

Sorteras inte avfallet enligt anvisningar utgår avgift med 500 kr/kbm.