Avgifter Återvinningscentralen

Avgifter Återvinningscentralen

Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten AB, och du betalar via sophämtningsavgiften för de tjänster som tillhandahålls. Det gör att du som privatperson i de flesta fall kan lämna ditt avfall utan kostnad.

Avgifter för hushåll, inkl 25% moms Avgift 2019
Förpackningar, tidningar, trädgårdsavfall, grovavfall el-avfall, farligt avfall Ingen avgift
Bildäck med fälg 25 kr/st
Bildäck utan fälg 10 kr/st
Tryckimpregnerat virke 1 000 kr/ton
Avgifter för företag/verksamheter, inkl 25 % moms Avgift 2019
Förpackningar, tidningar, skrot och el-avfall Ingen avgift
Brännbart avfall 150 kr/kbm
Deponirest 350kr/kbm
Bildäck med fälg 25 kr/st
Bildäck utan fälg 10 kr/st
Entreprenaddäck utan fälg 50 kr/st
Tryckimpregnerat virke 1 500 kr/ton
Träavfall 75 kr/kmb

Mängden avfall avrundas till närmsta 0,5kbm.

Sorteras inte avfallet enligt anvisningar utgår avgift med 500 kr/kbm eller 2 000 kr/ton.

Farligt avfall tas ej emot från företag/ verksamheter.

Uppstår förändringar under verksamhetsåret beslutar Amaq om vad som berör mottagning och avgifter vid återvinningscentralen.