Avgifter Återvinningscentralen

Avgifter Återvinningscentralen

Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten AB, och du betalar via sophämtningsavgiften för de tjänster som tillhandahålls. Det gör att du som privatperson i de flesta fall kan lämna ditt avfall utan kostnad.

Sorteras inte avfallet enligt anvisningar utgår avgift med 500 kr/kbm eller 2 000 kr/ton.

Mängden avfall avrundas till närmsta 0,5kbm.

 
Avgifter för hushåll, inkl 25% moms Avgift 2022
Förpackningar, tidningar, trädgårdsavfall, grovavfall, el-avfall, farligt avfall Ingen avgift
Bildäck med fälg 30 kr/st
Bildäck utan fälg 10 kr/st
Avgifter för företag/verksamheter, inkl 25 % moms Avgift 2022
Mindre mängd förpackningar, tidningar, skrot och el-avfall Ingen avgift
Brännbart avfall 300 kr/kbm
Resårmöbler 300kr/kbm
Isolering, gips, fönster 425 kr/kbm
Sten, betong, porslin, keramik 120 kr/kbm
Bildäck med fälg 30 kr/st
Bildäck utan fälg 10 kr/st
Entreprenaddäck utan fälg 60 kr/st
Tryckimpregnerat virke 350 kr/kbm
Träavfall 70 kr/kbm
Wellpapp 20kr/kbm
Matfett 10 kr/liter

Övrigt farligt avfall tas inte emot från företag och verksamhetsutövare.

Uppstår förändringar under verksamhetsåret beslutar Amaq om vad som berör mottagning och avgifter vid återvinningscentralen.