Under Anebyveckan, tisdag 18 maj till lördag 22 maj, så kommer Amaq och Aneby Näringsliv att sätta upp en tipspromenad för barn och vuxna med tema miljö, renhållning och hållbarhet. Tipspromenaden startar och avslutas utanför Amaqs kontor på Köpmansgatan 4 och tipslapparna kommer att gå att hämta dygnet runt, så att du kan gå promenaden när du vill. 

Priser till vinnarna

Bland vuxna så kommer den tipslapp med flest rätt samt en lottad vinnare att få varsitt presentkort på 500 kronor, som går att använda i utvalda butiker i Aneby kommun.

Bland barnen så kommer två lottade vinnare att få ett presentkort på Thimons, till ett värde av 100 kronor.

Aneby Näringsliv sponsrar

För varje deltagare i tipspromenaden så kommer Aneby Näringsliv att sponsra 10 kronor till ett ändamål inom temat lokalt och hållbart. Har du förslag på vad det skulle kunna vara? Skriv det på tipslappen eller maila till anebynaringsliv@gmail.com.

Kom ihåg att hålla avstånd

Kom ihåg att hålla avstånd till andra under tipsrundan, både när du hämtar och lämnar din tipslapp och när du läser frågorna.

Rätt svar

De rätta svaren kommer att publiceras här under vecka 21. Vinnarna kommer att kontaktas via e-post.

 

Rätt svar – vuxen frågor

1. 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska mängden plast i haven. Direktivet innebär bland annat att en del plastprodukter kommer att förbjudas och andra kommer att få krav på minskad konsumtion samt mer och bättre materialåtervinning. Vilket av följande produkter kommer att förbjudas helt?

1. Ballongpinnar i plast
X. Engångsgrillar
2. Plastbärkassar

Läs mer om engångsplastdirektivet på Håll Sverige Rent.

 

2. Vilket av följande avfallsfraktioner samlades det in mest av på återvinningscentralen på Kretsloppsgården 2020, mätt i kilo?

1. Metallskrot
X. Ris och grenar
2. Wellpapp

Metallskrot: 189 ton. Ris och grenar: 359 ton. Wellpapp: 39 ton.

 

3. Koppar är världens tredje mest återvunna metall, efter aluminium och stål. Vad är den kemiska beteckningen för koppar?

1. K
X. Cu
2. Fe

 

4. Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet som slängs på gator och torg i Sverige. Detta är problematiskt eftersom fimpar lätt slinker ned i dagvattenbrunnar och rinner ut i sjöar och vattendrag. Dessutom innehåller fimpar ämnen som är skadliga för naturen. Hur många av alla invånare i Jönköpings län mellan 16–84 år uppgav att de röker någon slags tobak dagligen?

1. 7%
X. 10%
2. 13%

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

5. Det är olagligt att skräpa ned i Sverige. Den som skräpar ned riskerar att få böter eller fängelse. Vad är boten för mindre allvarlig nedskräpning?

1. 400 kronor
X. 800 kronor
2. 1 200 kronor

Läs mer om vad lagen säger om nedskräpning på Håll Sverige Rent.

 

6. Hur många procent av avfallet i den gröna matavfallspåsen är rätt sorterat, enligt den senaste plockanalysen?

1. 75%
X. 85%
2. 95%

 

7. Varje år beräknas mellan 500 miljoner och 1 000 miljoner engångsmuggar användas i Sverige. Många av dessa slängs tyvärr utanför soptunnan. Hur många gånger ska en termosmugg användas för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med motsvarande antal kaffe i engångsmuggar?

1. 45 gånger
X. 75 gånger
2. 105 gånger

Läs mer om engångsmuggar på Håll Sverige Rent.

 

8. Hur många sophämtningsabonnemang finns det i Aneby kommun?

1. 2 972 st
X. 3 733 st
2. 4 834 st

 

9. De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Vilken av följande är namnen på ett av de 17 globala målen?

1. Ingen törst
X. Hållbara företag och verksamheter
2. Minskad ojämlikhet

Läs mer om de globala målen på globalamalen.se.

 

10. Invasiva främmande arter är växter och djur som sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. De ska hanteras varsamt och får inte slängas bland kompost eller trädgårdsavfall. På återvinningscentralen ska de slängas i dubbla säckar bland brännbart. Vad heter den invasiva främmande art som syns på bilden? 

1. Jätteloka
X. Kanadensiskt gullris
2. Parkslide

Läs mer om invasiva främmande arter här

 

11. Det slängs tyvärr en del i den röda påsen som egentligen inte ska vara där. Mycket av det är förpackningar. Vilken typ av förpackning slängs det mest av i restavfallet enligt senaste plockanalyser, mätt i kilo?

1. Metallförpackning
X. Pappersförpackning
2. Plastförpackning

 

12. Vilken fraktion sparar mest koldioxidutsläpp per insamlat kilo avfall som lämnas på återvinningscentralen?

1. Textilier
X. Däck
2. Metaller

Läs mer om vad som händer med avfallet här.

 

Utslagsfråga: Något av det viktigaste som du kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i soporna eller i avloppet, där det kan göra stor skada även i små mängder. Till farligt avfall hör bland annat allt som har sladd eller batteri, färg, kemikalier, rengöringsmedel, kosmetika och olja. Hur många kilo farligt avfall samlades in sammanlagt i kommunens miljöboxar och på återvinningscentralen under 2020?

Rätt svar: 255 753 kilo.

Rätt svar – barnfrågor

1. De flesta burkar och flaskor går att lämna tillbaka i en automat när de är tomma. Då kan de användas till att göra nya burkar och flaskor. Vad kallas detta?

1. Pant
X. Sant
2. Kant

 

2. Vilket skräp ska slängas i den gröna påsen (för matavfall)?

1. Gamla gosedjur
X. Tomma mjölkpaket
2. Bananskal

 

3. I Aneby är det över 400 hushåll som har fjärrvärme. Vad betyder fjärrvärme?

1. När det går att styra över husets värme med hjälp av en fjärrkontroll
X. När det är över 20 grader i trädgården under hela december
2. Värme som kommer från elden i en fjärrvärmecentral och levereras till andra hus

 

4. Cigarettfimpen är det vanligaste skräpet som slängs på gator och torg. Ungefär hur många fimpar slängs varje år i Sverige?

1. 10 fimpar
X. 1 000 000 000 fimpar
2. 79 547 316 785 146 775 214 458 550 120 148 fimpar

Läs mer om fimpar på Håll Sverige Rent.

 

5.Vad betyder spökgarn?

1. Förlorade fiskenät och trådar som fortsätter att fiska utan att någon tar hand om fångsten
X. Det garn som spöken använder när de stickar tröjor och halsdukar
2. Fiskenät som elaka personer använder för att fånga in sjöjungfrur och andra magiska vattendjur

Läs mer om spökgarn på Havs- och vattenmyndigheten.

 

6. Vilka färger blandar du för att få färgen grön?

1. Gul och blå
X. Blå och röd
2. Röd och gul

 

7. Vad betyder återvinning?

1. Att vinna tillbaka en medalj i en sport
X. Att vinna tillbaka bortspelade pengar
2. Att materialet från en gammal sak används till att göra något nytt

 

8. Varför ska inte vi människor inte dricka vatten direkt från havet?

1. För att fiskar, valar och andra djur bor i havet och de skulle inte ha någonstans att bo om alla drack havsvatten
X. För att det är för mycket salt i vatten och saltet gör att vi blir uttorkade
2. För att det kommer solkräm i havet när människor badar och solkräm är giftigt att dricka

 

9. Vad säljs främst i en second hand-affär?

1. Begagnade kläder, möbler och saker
2. Öl och vin
3. Handproteser, för de som har tappat en hand

 

10. Vad betyder det att en blomma är fridlyst?

1. Att blomman plockas och ges bort som present när det blir fred efter att ha varit krig i ett land
X. Att blomman lyser i mörkret
2. Att blomman inte får plockas

 

11. Vilket djur kan man träffa på Nordpolen?

1. Isbjörn
X. Tiger
2. Mammut

 

12. Vad ska du göra med ditt skräp om du inte hittar en soptunna?

1. Du ska lägga skräpet på gatan så att någon annan kan plocka upp det
X. Du ska ta med dig skräpet och slänga det på rätt ställe
2. Du ska gömma skräpet så att det inte syns

 

Utslagsfråga: Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att ta hand om miljön och klimatet. Har du något tips på hur man kan ta hand om miljön? Alla svar är såklart rätt!