Kommunfullmäktige har 2020-12-13 tagit beslut om ny taxa för avfall och för vatten och avlopp. De nya taxorna gäller från och med 2022-01-01.

Avfall

Avgifterna för sophämtning höjs med 9%. För en villa med 140-liters sopkärl och hämtning varannan vecka innebär detta en höjning med 17 kronor per månad, från 2 264 till 2468 kr per år.

Även avgiften för latrinhämtning höjs med 9%. Önskemålet är att fastighetsägarna själva tar hand om sin latrinhämtningen på ett miljöriktigt sätt. Här kan du läsa om alternativ till latrinkärl.

Avgiften för slamtömning höjs med 3,2%. Detta innebär en kostnadsökning på 39 kronor för en deltömning av en avloppsanläggning med storleken 0-3 kbm, från 1 214 till 1 253 kronor.

Avfallstaxa 2022 file pdf icon

 

Vatten & Avlopp

Taxan för vatten och avlopp lämnas oförändrad jämfört med 2021-års taxa.

VA-taxa 2022 file pdf icon

 

Fjärrvärme

1 september 2021 sänktes fjärrvärmepriset med 4.2%. Läs mer här.

Fjärrvärmetaxa 2021-2022 file pdf icon