Från och med 1 september 2021 sänks fjärrvärmepriset med 4,2%.

Sänkningen beror på att Amaqs kostnad för flis, som tillsammans med pellets eldas i fjärrvärmepannan, har gått ned. Den senaste upphandlingen av el har även gett en sänkning av elkostnaden vilket också gett utrymme för att sänka taxan.

Sänkningen gäller för energiavgiften och effektavgiften. Den nya taxan börjar gälla 1 september i år och gäller till och med 31 augusti 2022.

Avgifter ny taxa inklusive moms Avgifter ny taxa exklusive moms
Energiavgift: 65,575 öre/kWh 52,460 öre/kWh
Effektavgift: 725,69 kr/kW  580,55 kr/kW

Energiavgiften, är den rörliga avgiften för den energi som du förbrukat i kWh.
Effektavgiften grundar sig på den beräknade effekt som behövs vid -20 °C. Denna fasta avgift täcker upp för kostnader som uppkommer för samtliga kunder oavsett hur mycket värme man köper. Du kan påverka den fasta avgiften genom att isolera, vara sparsam med värme och varmvatten.

Beräkningen utgår från verklig förbrukning från 1 november till 31 mars som relateras till verklig medeltemperatur enligt SMHI under samma period. Vid debitering används medelvärdet av de två senaste vintrarnas beräknade maxeffektbehov. Minsta effektdebitering är 5 kW vilket motsvarar ca 13 000 kWh årsförbrukning ett normalkallt år.

Exempel för villa

För en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh med ett beräknat maxeffektbehov på 7,8 kW innebär sänkningen en minskad årskostnad på 823 kronor per år.

Ny kostnad 18 755 kr/år, tidigare kostnad 19 599 kr/år, inkl. moms. Beräkningen utgår från en förbrukning på 13 800 kWh från 1 november till 31 mars.

Exempel för hyreshus

För hyreshus med en årsförbrukning på 193 000 kWh med beräknat maxeffektbehov på 71 kW innebär sänkningen en minskad årskostnad på 7807 kronor per år.

Ny kostnad 181 456 kr/år, tidigare 185 891 kr/år, inkl. moms. Beräkningen utgår från en förbrukning på 123 000 kWh från 1 november till 31 mars.

Är du intresserad av fjärrvärme?

Amaq levererar fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort. Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert sätt att värma upp sitt hus. Fjärrvärmen är i stort sett helt förnybar och bidrar till att minska resursslöseriet eftersom vi tar tillvara på en energiresurs som annars inte kommit till användning. Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund? Välkommen att höra av dig till oss.