Från och med 1 januari 2023 gäller ny taxekonstruktion för vatten- och avlopp i Aneby kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 20 juni 2022. Den nya taxekonstruktionen följer nationell branschstandard och avser att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

Två viktiga förändringar i den nya taxan:

  • Kostnader för dagvatten tydliggörs. Avgiften läggs på fastigheter som är anslutna till det kommunala dagvattennätet och baseras på storleken på tomten. I den nuvarande taxan är dagvatten en del av den fasta avgiften som alla abonnenter betalar.
  • Avgift för bostadsenheter ersätter avgiften för våningsyta för villor och flerfamiljshus. Det innebär att avgiften baseras på antalet lägenheter som nyttjar vatten- och avloppsnätet. En villa räknas normalt som en lägenhet. För byggnader som inte är bostäder (till exempel verksamheter) baseras avgiften fortsatt på våningsytan. För en fastighet som inte har någon tydlig byggnad (till exempel biltvätt eller kyrkogård) baseras avgiften på tomtytan.

Hur påverkas min taxa?

Den nya taxekonstruktionen innebär inte någon generell taxehöjning, utan en omfördelning av avgifter för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

De fastigheter som kan få en minskad taxa är de som inte är anslutna till det kommunala dagvattennätet, samt villor med stora byggnader (som tidigare betalat för våningsyta över 300 m2). Avvikelser kan förekomma.

De fastigheter som kan få en ökad taxa är de som är anslutna till det kommunala dagvattennätet med en stor tomt, samt villor med små byggnader (som i den nuvarande taxan betalar för våningsyta under 100 m2). Avvikelser kan förekomma.

Läs mer om den nya brukningstaxans delar: Ny brukningstaxa för vatten och avlopp 2023