Från och med 2022 införs en avgift för företag och verksamhetsutövare som lämnar matfett på återvinningscentralen. Den aktuella avgiften för att lämna matfett är 10 kronor per liter. Kontakta personalen på återvinningscentralen för att betala.

 

Varför kostar det för verksamheter att lämna avfall på återvinningscentralen?

Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten och bekostas av hushållens sophämtningsavgift. Eftersom denna avgift inte ingår för verksamheter så måste de betala för att lämna avfall på återvinningscentralen. Avgifterna uppdateras årligen och sätts utifrån aktuella kostnader för att ta omhand om avfallet.

Läs mer om aktuella avgifter på återvinningscentralen här.

 

Hur ska jag hantera matfett från hushållet?  

Matfett, så som frityrolja, matolja eller grillolja, får aldrig hällas i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Små mängder matfett kan torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen. Större mängder matfett ska hällas över i en tät flaska eller behållare och lämnas på återvinningscentralen bland Farligt avfall.

Foto: Wine Dharma