Nu kan du lämna synpunkter på ett förslag till nya avfallsföreskrifter för kommunen.

Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun har under 2021 gemensamt tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering som nu finns att ta del av. Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Samarbete med Eksjö och Nässjö

De föreslagna avfallsföreskrifterna har tagits fram i samarbete med Eksjö Energi AB, Eksjö kommun, Nässjö Affärsverk AB och Nässjö kommun. De tre kommunala bolagen; Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB avser att samarbeta inom avfallsområdet. Samarbetet ses som en möjlighet att effektivisera och optimera avfallsverksamheten. Ett viktigt steg för att kunna samarbeta är att ta fram likvärdiga avfallsföreskrifter i de tre kommunerna.

Förändringar

Förslaget på nya föreskrifter om avfallshantering innehåller bland annat följande förändringar:

  • Rest- och matavfall sorteras i varsitt fack eller kärl.
  • Papperspåse ersätter den gröna plastpåsen för matavfall.
  • Möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall erbjuds.
  • Hämtningssäsongen för samtliga fritidshus ändras till 10 gånger per år i perioden april till september.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ändras till från 20 till 10 meter.
  • Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år (tidigare minst två gånger per år).

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa på kommunens webbplats.
aneby.se/sidor/boende-miljo-och-trafik/avfall-atervinning-och-kompostering/samrad—foreskrifter-om-avfallshantering-for-aneby-kommun.html

Föreskrifterna kommer även att ställas ut på återvinningscentralen i Aneby 6–30 september.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas in skriftligt till Aneby Miljö & Vatten senast 30 september. Du skickar dem till amaq@aneby.se eller till Aneby Miljö & Vatten AB, Box 25, 578 21 Aneby. Märk ditt meddelande med ”Synpunkter avfallsföreskrifter”

Har du frågor?

Om du har frågor om föreskrifterna, kontakta Elin Wilhelmsson, energi- och miljöingenjör på Aneby Miljö & Vatten, elin.wilhelmsson@aneby.se.