Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om statligt bidrag när du ansluter ditt hus till fjärrvärmenätet. Detta efter att regeringen har beslutat om ett bidrag för att främja energieffektivitet i småhus som tidigare använde el- eller gas för uppvärmning. Har du en fastighet i Aneby tätort och är intresserad av att bli fjärrvärmekund? Välkommen att kontakta oss för att ta första steget mot en mer hållbar uppvärmning.

Ansökningarna hanteras av Länsstyrelsen, och du kan få bidrag för att täcka materialkostnader för specifika åtgärder inom både värmesystem och klimatskärm. Ansökningar kan göras fram till 1 juni 2025, och det finns möjlighet att ansöka retroaktivt för åtgärder som påbörjades tidigast den 8 november 2022. För både värmesystems- och klimatskärmsåtgärder kan du få upp till 30 000 kr i bidrag.

För mer information och för att ansöka, besök:

Boverkets webbplats: www.boverket.se

Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se

 

Fjärrvärme i Aneby

Fjärrvärme erbjuder många fördelar för både miljön och din ekonomi. Amaq levererar fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort. För att kunna ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät behöver den ligga i nära anslutning till nätet. Är du är intresserad av att ansluta din fastighet? Välkommen att kontakta oss så tittar vi tillsammans på möjligheterna och ger dig mer information om hur det fungerar.