Har du koll på invasiva främmande växter? Invasiva växter är arter som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Eftersom de hotar den biologiska mångfalden ska de hanteras varsamt och får inte slängas bland kompost eller trädgårdsavfall. 

Ofta förekommande växter i kommunen är parkslide, jätteloka och blomsterlupin. På kommunens hemsida kan du läsa mer om de vanligaste invasiva främmande arterna i kommunen.

På återvinningscentralen ska invasiva växter slängas i dubbla säckar i brännbart. Läs mer på vår sida om invasiva arter.

 

Blomsterlupin vid väg