Ombyggnationen av återvinningscentralen beräknas starta v. 38. Då stänger återvinningscentralen vid Kretsloppsgården helt. Istället går det bra att lämna sitt grovavfall vid en tillfällig återvinningscentral på Lövsta industriområde, infart mitt emot HAGS.

Provisorisk återvinningscentral på Lövsta industriområde

Ombyggnationen av återvinningscentralen är något som både är efterlängtad av kommuninvånare och nödvändig för att förbättra säkerheten och framkomligheten på området. Från och med den 17 september stänger den befintliga återvinningscentralen på Kretsloppsgården helt. Istället går det bra att lämna sitt grovavfall, med samma öppettider som tidigare, på en provisorisk återvinningscentral inne på Lövsta industriområde bara någon kilometer därifrån.

– Den tillfälliga lösningen kommer innebära ett visst besvär för de som väljer att slänga sitt grovavfall under perioden men jag hoppas att besökarna kommer ha förståelse över att det är just en tillfällig lösning säger Katarina Andersson, avfallschef på Aneby Miljö & Vatten AB. Innan årsskiftet beräknar vi kunna öppna upp till en nyrenoverad och ombyggd återvinningscentral på Kretsloppsområdet. Bland annat kommer rampen att breddas och trädgårdsavfallet flyttas ut från området vilket innebär att man kommer kunna lämna trädgårdsavfall oberoende av återvinningscentralens öppettider.

Trädgårdsavfallet delas upp

Besökarna kommer att kunna sortera grovavfall och trädgårdsavfall i containrar inne på Lövsta industriområde. Trädgårdsavfallet kommer att vara uppdelat i två olika containrar en för ris (kvistar och grenar) och en för kompost (gräs, löv och frukt). Träavfallsområdet som haft öppet måndagar och lördagar under sommaren stängs helt. Har du träavfall under perioden slänger du det i container inne på Lövsta industriområde.

Secondhandbutiken som tillhör Aneby kommuns verksamhet påverkas inte av ombyggnationen utan har öppet som vanligt.