Från och med 1 september 2020 höjs fjärrvärmetaxan med 2,2 procent. Priset höjs som en direkt följd av ökade bränslekostnader och kommande investeringar. Den nya taxan gäller från och med den 1 september 2020 fram till och med den 31 augusti 2021.

Läs mer om fjärrvärme här