Under våren 2018 påbörjades arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby. Vattnet som pumpas upp från den nya råvattenbrunnen uppmäter en vattenkvalitet som är mjukare, det har en lägre kalkhalt än det vatten man tidigare använt.  Arbetet med förbindelsen blev klart under sommaren och vattnet från den nya brunnen har sedan dess stegvis blandats med ut på ledningsnätet.

– I dagsläget levereras ett vatten ut på vattenledningsnätet i Aneby tätort och Ralingsås med en hårdhet på 5,9°dH. Värdet motsvarar ett medelhårt vatten. Tidigare har vi levererat ett vatten som haft ett värde på 10°dH vilket motsvarar ett hårt vatten meddelar VA-chefen Jari Carlsson.

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper och för hushållen påverkar det framförallt hur mycket tvätt- och diskmedel som bör användas.  Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium det finns i vattnet. Hårdheten uttrycks i enheten tyska hårdhetsgrader (°dH) där vattnet sägs vara mjukt om det är under 5 °dH och hårt om det är över 10 °dH.

Dosera rätt mängd tvättmedel

En hand som håller en behållare med tvättmedel.

Det medelhårda vatten som nu levereras på vattenledningsnätet i Aneby samhälle behöver inte lika höga doser av tvättmedel och kan påverka inställningarna för dina hushållsmaskiner. Läs på din tvättmedelsförpackning för att dosera rätt. Genom att minska doseringen av tvättmedel hjälps vi åt att minska miljöpåverkan.


Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

mjukt 2-5°dH
medelhårt 5-10°dH
hårt 10-20°dH

1°dH motsvarar 7,1 milligram/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Dricksvattnet i Aneby kommun har olika hårdhet beroende på från vilket vattenverk som dricksvattnet kommer ifrån. Här kan du läsa mer om vilken hårdhet vattnet från våra vattenverk har där du bor.