Hämtning sker inom 14 dagar efter beställning, i normalfallet i samband med ordinarie sophämtning. Tänk på att boka senast två arbetsdagar innan hämtningsdag för att vara säker på att ditt latrinkärl blir hämtat.

Vid hämtningstillfället ska latrinkärlet stå vid farbar väg. Kärlet får inte väga mer än 15 kg och locket ska vara väl tillslutet. Kärlen är 40 cm i diameter och 43 cm höga. I samband med hämtning lämnas samma antal nya behållare på plats.

Beställ latrinhämtning