Var rädd om vattnet! Personal från Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen.

– I dagsläget är det mycket svårt att säga om vi får problem med vissa täkter. Om grundvattnet når kritiska nivåer sker detta i så fall under sensommaren/hösten i år säger Jari Carlsson VA-chef på Amaq.

Han bedömer att vattenförsörjningen till tätorten Aneby kommer att vara opåverkad eftersom uttaget är förhållandevis litet jämfört med tillgången.