Mellan 7 april och 9 april kommer vi att utföra kontroller i Frinnaryd, Sunhultsbrunn och Askeryd för att undersöka dagvattenledningar och dagvattenavrinning. Avsikten med kontrollerna är att undersöka om dagvattnet tas omhand på respektive fastighet eller om kommunens dagvatten- eller spillvattennät tar hand om vattnet

På vissa hus kommer vi att hälla lite färgat vatten i stuprören för att se om det dyker upp i kommunens dagvatten- eller spillvattennät. Färgen kommer inte att missfärga stuprören. Berörda fastighetsägare har informerats om detta genom ett utskick som gjordes vecka 13.

Vi kommer även att titta på eventuell lutning mellan tomter och vägar.

Personalen som utför kontrollerna kommer att vara klädd i jacka med Amaqs logga samt ha legitimation.

Om du har några frågor så ber vi dig att kontakta oss via mail eller telefon.

 

Bild: Manfred Richter från Pixabay