Just nu håller vi på att gräva vid Stalpet för att ansluta nya fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. I samband med detta kommer vi att borra under vägen vid Stalpet Solvik 1.

Grävningen till förbindelsepunkten vid Sommarhemmet är klar och resterande arbete har lämnats över till fastighetsägaren.

Akrivbild