Regeringen har tagit fram ett förslag att förpackningar ska samlas in fastighetsnära av kommunerna senast 2026. Detta innebär att förpackningar samlas in i direkt anslutning till boendet. För lägenheter betyder det oftast sortering i soprum eller miljöhus och för villor betyder det oftast sortering i flerfackskärl vid fastigheten.

Fördelar med fastighetsnära insamling av förpackningar

Det finns flera fördelar med fastighetsnära insamling av förpackningar. Några av dessa är:

  • Närheten till återvinning gör att fler förpackningar och tidningar samlas in och kan återvinnas.
  • Färre förpackningar och tidningar slängs i restavfallet. Idag är cirka två tredjedelar av innehållet i den genomsnittliga restavfallspåsen felsorterat.
  • Kundnöjdheten är hög bland de kommuner som har fastighetsnära insamling.

Insamling av förpackningar idag

Fram till dess att Amaq samlar in förpackningar fastighetsnära så ligger ansvaret för insamling av förpackningar hos producenterna, det vill säga de som producerar förpackningar. Två insamlingstjänster som bekostas av producenterna är:

  • FTIs återvinningsstationer. Företaget FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, driver återvinningsstationer med insamling av glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar. På några av återvinningsstationerna finns även insamling av batterier och textilier. Läs mer om återvinningsstationerna i Aneby kommun.
  • TMRs Pick-Up Service. Företaget TMR, Tailor-Made Responsibility, erbjuder privatpersoner kostnadsfri Pick-Up Service. Tjänsten innebär att hushåll i både småhus och lägenhet som ännu inte har fastighetsnära insamling av förpackningar kan beställa upphämtning av förpackningar i plast, papper och metall. Läs mer om tjänsten på TMRs hemsida.