Invigning av kretsloppsanläggningen i Kappetorp

I slutet av augusti invigde Lars-Erik Fälth, kommunalråd i Aneby länets första kretsloppsanläggning som ligger i Kappetorp utanför Adelöv.

Kretsloppsanläggningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan  Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq), Aneby kommun, Tranås kommun, LRF och Hushållningssällskapet. I och med att den nya kretsloppsanläggningen finns på plats har en ny typ av avloppsanläggning blivit möjlig för hus på landsbygden, så kallat kretsloppsanpassat avlopp.

– Med ett kretsloppsanpassat avlopp kan vi ta tillvara på näringen i toalettvattnet och återföra den till åkermark där den hör hemma, berättar Emma Ross på Projektavdelningen i Tranås, som drivit Kretsloppsprojektet sedan starten 2015 tillsammans med Katarina Andersson, avfallschef på Aneby Miljö & Vatten AB.

Anläggningen blev klar i slutet av förra året och tas i drift nu i september. Anläggningen har delvis finansierats med LOVA-stöd som ges till vattenvårdsåtgärder som bidrar till minskad övergödning.

Så här fungerar anläggningen

Toalettvatten från slutna tankar fylls på under hösten i anläggningen. Toalettvattnet behandlas med urea och lagras för att sedan spridas på åkermark på våren av en lantbrukare i närheten av anläggningen.

– Det är jätteroligt att anläggningen nu är klar och kan tas i drift. Nu hoppas vi på att många husägare i Tranås och Aneby kommun vill kretsloppsanpassa sina avlopp och på så sätt bidra till ett hållbarare samhälle, säger Emma och Katarina.


Smålands-Tidningen var på plats artikeln hittar du här 

I sitt invigningstal lyfte Lars-Erik det stora värdet i att kommunerna satsar på kretslopp. Det är en mycket viktig fråga idag för att närma oss ett hållbart samhälle. Som invigningsgest kastades vetekorn upp i luften.