Förpackningar och tidningar ska lämnas på återvinningsstationer. Återvinningsstationerna drivs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och finns på tio platser i kommunen, bland annat på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Läs mer om kommunens återvinningsstationer här.

Storleken på inkasthålen i containrarna bestäms av Boverket, som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Utformningen och måtten är satta för att ingen, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna. Att inkasthålen inte är större beror alltså på att det är säkrare.

Se FTIs video för hur du kan göra för att slänga en större hink i behållaren: