Bevattningsförbudet för Lövviken Fågelkärr som infördes 11 juni upphävs.