Från och med 19 juni är det bevattningsförbud i Lövviken och Fågelkärr. Det innebär att kommunalt dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och hygien. Förbudet gäller tillsvidare. 

Tänk på att även väggutkastare kan vara kommunalt dricksvatten. Är du osäker? Öppna kranen och vrid på vattnet, om vattenmätaren rör sig är kranen kopplad till det kommunala dricksvattennätet.

 

 

Förbudet gäller för följande:

  • Bevattning av gräsmattor eller växter med vattenslang, droppslang eller vattenspridare.
  • Uppfyllnad av pooler och bassänger.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner, eller liknande.
  • Biltvätt med slang eller högtryckstvätt. Detta gäller inte på bensinmackar eller biltvättar där vattnet återanvänds.
  • Rengöring av fasader, tak, altaner och liknande med vattenslang eller högtryckstvätt.