Nu finns det ett färdigt förslag på hur återvinningscentralen kan komma att se ut. Planeringen för att bygga om återvinningscentralen vid Kretsloppsgården går sakta framåt.

Vad man valt att fokusera extra på är:

Bättre trafikflöde

  • Tydlig körslinga – parkeringsfil / körfil
  • Fler avlämningsställen
  • Rampen breddas

Bättre ytor

  • Farligt avfall
  • El-avfall

Trädgårdsavfall

  • Separeras och får en egen yta utanför området

Ökad trafiksäkerhet

  • Tungtrafik skiljs från besökare

Ökat återbruk

  • Textilåtervinning
  • Byggmaterial