*Baserat på ett genomsnitt från 2019. 

2019 slängdes i genomsnitt 183 kg mat- och restavfall per person i Aneby. Det visar ny statistik från vår branschorganisation Avfall Sverige, som släppt statistisk över hushållsavfall på läns- och kommunnivå.

Anebys totala mängd hushållsavfall (vilket utöver mat- och restavfall även inkluderar grovavfall, farligt avfall, förpackningar och tidningar) uppgick till hela 535 kg per person. Rikssnittet ligger på 468 kg per person, vilket gör att Aneby ligger klart över det nationella genomsnittet. För mat- och restavfall, däremot, ligger Aneby under det nationella genomsnittet, med 183 kg per person jämfört med rikssnittet på 209 kg per person.

Att sortera och återvinna det som slängs är en viktig del, men det större målet är att skapa så lite avfall som möjligt. På så sätt sparar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

 

Fem enkla tips för att minska sitt mat- och restavfall:

  1. Har datumet på maten gått ut? Lukta och smaka på den innan du slänger den. Maten är ofta bra även efter bäst före-datumet.
  2. Välj bort pappersfakturor och betala via e-faktura eller autogiro i stället.
  3. Använd flergångspåsar som bärkasse och till frukt och grönt.
  4. Använd disktrasa och slaskskrapa i stället för att torka upp spill och matrester med hushållspapper. En smutsig disktrasa kan sedan läggas i tvättmaskinen eller kokas med såpa för att fräschas upp. Slaskskrapan kan diskas.
  5. Använd blöjor och mensskydd av tyg i stället för engångsprodukter av plast och papper. Andra avfallssmarta alternativ till mensskydd är menskopp eller speciella trosor med inbyggd absorption.