Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck. Många vattnar gräsmattan och fyller upp sina pooler med dricksvatten.

I dagsläget är det främst vattentäkten i Lövviken/Fågelkärr som har låga grundvattennivåer. I tätorten Aneby är tillgången på grundvatten god och uttaget är förhållandevis litet jämfört med tillgången.

I första hand ska dricksvattnet användas för mat, dryck och hygien. För att kunna säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver vi alla hjälpas åt och använda sparsamt med vatten.

Tips på hur du kan spara vatten