Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck. Många vattnar gräsmattan och fyller upp sina pooler med dricksvatten.

I dagsläget är det främst vattentäkten i Lövviken/Fågelkärr som har låga grundvattennivåer. I tätorten Aneby är tillgången på grundvatten god och uttaget är förhållandevis litet jämfört med tillgången.

I första hand ska dricksvattnet användas för mat, dryck och hygien. För att kunna säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver vi alla hjälpas åt och använda sparsamt med vatten.