Någon gång mellan lördag och måndag, 24-26 oktober, dumpades grovavfall utanför återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Detta är något som är förbjudet och som vi ser mycket allvarligt på. Enligt Miljöbalken, 29:7, ska den som med flit eller oaktsamhet dumpar skräp i denna omfattning dömas för nedskräpning, med straffet böter eller fängelse.

För att vi ska kunna hantera avfall på återvinningscentralen är det en absolut förutsättning att avfallet bara lämnas under öppettiderna. Det enda undantaget gäller trädgårdsavfall som kan lämnas dygnet runt.

Ni är varmt välkomna till återvinningscentralen på Kretsloppsgården under våra öppettider istället. För villaägare i Aneby ingår även hämtning av grovavfall i abonnemangsavgiften.