Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall

Som villaägare i kommunen ingår hämtning av grovavfall i din abonnemangsavgift. Du har möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år. För dig med fritidshus gäller den tjänsten en gång per år. Mängden avfall är begränsad till 2 m3 per gång.

Du kan även lämna ditt grovavfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

I denna tjänst ingår inte hämtning av hushållssopor, förpackningar och tidningar, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, fordon och fordonsdelar, samt oljor och kemikalier. Även riktigt tunga och svårhanterliga saker ingår inte i tjänsten, exempel på sådant är järnspis, piano och kassaskåp.

Turschema för hämtning av grovavfall

Hämtning västra delen av kommunen 2018
vecka 5 – måndag 29 januari
vecka 9 – måndag 26 februari
vecka 13 – måndag 26 mars
vecka 17 – måndag 23 april
vecka 21 – måndag 21 maj
vecka 25 – måndag 18 juni
vecka 33 – måndag 13 augusti
vecka 37 – måndag 10 september
vecka 41 – måndag 8 oktober
vecka 45 – måndag 5 november
vecka 49 – måndag 3 december

Järnvägen delar kommunen i västra och östra sidan.

Hämtning östra delen av kommunen 2018
vecka 3 – måndag 15 januari
vecka 7 – måndag 12 februari
vecka 11 – måndag 12 mars
vecka 15- måndag 9 april
Vecka 19 – måndag 7 maj
vecka 23 – måndag 4 juni
vecka 31 – måndag 30 juli
vecka 35 – måndag 27 augusti
vecka 39 – måndag 24 september
vecka 43 – måndag 22 oktober
vecka 47 – måndag 19 november

1. Beställ

Senast två dagar innan hämtningsdagen behöver vi få din beställning. Ring eller boka din hämtning via den blå listen nedan.

2. Sortera och märk upp

Se till att sortera och märka upp ditt avfall rätt. Är det inte rätt sorterat så hämtar inte entreprenören ditt grovavfall.

3. Ställ ut

Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen innan klockan 06.00 hämtningsdagen.

Så här sorterar och märker du ditt grovavfall

Avfall som består av olika material ska hellst skiljas åt. Går det inte ska det sorteras efter det avfallsslag som det viktmässigt mest består av. Elektriska produkter så som vitvaror, bilbatterier, lysrör m.m. lämnas alltid odelade.

Mindre el- och grovavfall ska sorteras i vattentåliga säckar på max 15 kg/st. Om säcken inte är genomskinlig ska den märkas med innehåll. Ett av följande ord ska användas: elavfall, metall, brännbart eller deponi. Använd en vattentålig penna!

El-avfall
t.ex. vitvaror, tv, video, lampor, elhandverktyg, hushållsmaskiner och liknande.

Metallskrot
t.ex. cyklar, redskap av metall, gräsklippare tömda på vätska.

Brännbart
Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t.ex. möbler, mattor, pulkor.

Deponi
stora icke-brännbara föremål som t.ex. keramikkrukor och speglar