Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall

Som villaägare i kommunen ingår hämtning av grovavfall i din abonnemangsavgift. Du har möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år. För dig med fritidshus gäller den tjänsten en gång per år. Mängden avfall är begränsad till 2 m3 per gång.

Du kan även lämna ditt grovavfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

I denna tjänst ingår inte hämtning av hushållssopor, förpackningar och tidningar, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, fordon och fordonsdelar, samt oljor och kemikalier. Även riktigt tunga och svårhanterliga saker ingår inte i tjänsten, exempel på sådant är järnspis, piano och kassaskåp.

Så här sorterar och märker du ditt grovavfall

Avfall som består av olika material ska helst skiljas åt. Går det inte ska det sorteras efter det avfallsslag som det viktmässigt mest består av. Elektriska produkter så som vitvaror, bilbatterier, lysrör m.m. lämnas alltid odelade.

Mindre el- och grovavfall ska sorteras i vattentåliga säckar på max 15 kg/st. Om säcken inte är genomskinlig ska den märkas med innehåll. Ett av följande ord ska användas: elavfall, metall, brännbart eller deponi. Använd en vattentålig penna!

Deponi – stora icke-brännbara föremål som t.ex. keramikkrukor och speglar
Brännbart – Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t.ex. möbler, mattor, pulkor.
El-avfall – t.ex. vitvaror, tv, video, lampor, elhandverktyg, hushållsmaskiner och liknande.
Metallskrot – t.ex. cyklar, redskap av metall, gräsklippare tömda på vätska.

Boka hämtning av grovavfall

1. Beställ. Senast två dagar innan hämtningsdagen behöver vi få din beställning. Boka din hämtning via formuläret eller kontakta kundservice

Just nu har vi tyvärr problem med våra kontaktformulär på hemsidan. Vi ber er kontakta oss via telefon 0380-46370 eller mejl amaq@aneby.se istället.

2. Sortera och märk upp. Se till att sortera och märka upp ditt avfall rätt. Är det inte rätt sorterat så hämtar inte entreprenören ditt grovavfall.
3. Ställ ut. Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen innan klockan 06.00 måndagen den vecka du beställt och låt det stå kvar tills det är hämtat.

Västra delen av kommunen

Vecka 5              Måndag 27 januari

Vecka 9              Måndag 24 februari

Vecka 13           Måndag 23 mars

Vecka 17           Måndag 20 april

Vecka 21           Måndag 18 maj

Vecka 25           Måndag 15 juni

Vecka 33           Måndag 10 augusti

Vecka 37           Måndag 7 september

Vecka 41           Måndag 5 oktober

Vecka 45           Måndag 2 november

Vecka 49           Måndag 30 november

Östra delen av kommunen

Vecka 3              Måndag 13 januari

Vecka 7              Måndag 10 februari

Vecka 11           Måndag 9 mars

Vecka 15           Måndag 6 april

Vecka 19           Måndag 4 maj

Vecka 23           Måndag 1 juni

Vecka 31           Måndag 27 juli

Vecka 35           Måndag 24 augusti

Vecka 39           Måndag 21 september

Vecka 43           Måndag 19 oktober

Vecka 47           Måndag 16 november