Hämtning av grovavfall

Som villaägare i kommunen ingår hämtning av grovavfall i din abonnemangsavgift. Du har möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år. För dig med fritidshus gäller den tjänsten en gång per år. Mängden avfall är begränsad till 2 m3 per gång.

Du kan även lämna ditt grovavfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

I denna tjänst ingår inte hämtning av hushållssopor, förpackningar och tidningar, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, fordon och fordonsdelar, samt oljor och kemikalier. Även riktigt tunga och svårhanterliga saker ingår inte i tjänsten, exempel på sådant är järnspis, piano och kassaskåp.

Så här sorterar och märker du ditt grovavfall

Avfall som består av olika material ska helst skiljas åt. Går det inte ska det sorteras efter det avfallsslag som det viktmässigt mest består av. Elektriska produkter så som vitvaror, bilbatterier, lysrör m.m. lämnas alltid odelade.

Mindre el- och grovavfall ska sorteras i vattentåliga säckar på max 15 kg/st. Om säcken inte är genomskinlig ska den märkas med innehåll. Ett av följande ord ska användas: elavfall, metall, brännbart eller deponi. Använd en vattentålig penna!

Deponi – stora icke-brännbara föremål som t.ex. keramikkrukor och speglar
Brännbart – Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t.ex. möbler, mattor, pulkor.
El-avfall – t.ex. vitvaror, tv, video, lampor, elhandverktyg, hushållsmaskiner och liknande.
Metallskrot – t.ex. cyklar, redskap av metall, gräsklippare tömda på vätska.

Boka hämtning av grovavfall

1. Beställ. Senast två dagar innan hämtningsdagen behöver vi få din beställning. Boka din hämtning via formuläret eller kontakta kundservice genom att klicka här.
2. Sortera och märk upp. Se till att sortera och märka upp ditt avfall rätt. Är det inte rätt sorterat så hämtar inte entreprenören ditt grovavfall.
3. Ställ ut. Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen innan klockan 06.00 måndagen den vecka du beställt och låt det stå kvar tills det är hämtat.

Adress till hämtplats

Vad vill du att vi ska hämta? Exempel, tvättmaskin, kylskåp.

Ditt namn

E-postadress

Telefonnummer

Beställningsformulär - grovavfall

Kommunen delas av järnvägen i västra och östra delen. Välj vilken sida om järnvägen du vill att vi hämtar ditt grovavfall.

Ställ ut grovavfallet vid tomtgränsen innan måndag klockan 06.00 och låt det stå kvar tills det är hämtat. Vid hög belastning fortsätter hämtning nästkommande dagar. Välj den vecka du vill att vi hämtar.

Ställ ut grovavfallet vid tomtgränsen innan måndag klockan 06.00 och låt det stå kvar tills det är hämtat. Vid hög belastning fortsätter hämtning nästkommande dagar. Välj den vecka du vill att vi hämtar.