Välj en sida

Hämtning av grovavfall

Som villaägare i kommunen ingår hämtning av grovavfall i din abonnemangsavgift. Du har möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år. För dig med fritidshus gäller den tjänsten en gång per år. Mängden avfall är begränsad till 2 m³ per gång.

Du kan även lämna ditt grovavfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Läs mer om Återvinningscentralen på Kretsloppsgården genom att klicka här.

I denna tjänst ingår inte hämtning av hushållssopor, förpackningar och tidningar, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, fordon och fordonsdelar, samt oljor och kemikalier. Även riktigt tunga och svårhanterliga saker ingår inte i tjänsten, exempel på sådant är järnspis, piano och kassaskåp.

Grovavfallshämtningen görs var fjärde vecka i östra delen av kommunen och var fjärde vecka i västra delen av kommunen. Se aktuella grovavfallsveckor i beställningsrutan nedan. Under sommarmånaderna har grovavfallshämtningen paus.

Så här sorterar och märker du ditt grovavfall

Avfall som består av olika material ska helst skiljas åt. Går det inte ska det sorteras efter det avfallsslag som det viktmässigt mest består av. Elektriska produkter så som vitvaror, bilbatterier, lysrör m.m. lämnas alltid odelade.

Mindre el- och grovavfall ska sorteras i vattentåliga säckar på max 15 kg/st. Om säcken inte är genomskinlig ska den märkas med innehåll. Ett av följande ord ska användas: elavfall, metall, brännbart eller deponi. Använd en vattentålig penna!

Deponi – stora icke-brännbara föremål som t.ex. keramikkrukor och speglar

Brännbart – Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t.ex. möbler, mattor, pulkor.

El-avfall – t.ex. vitvaror, tv, video, lampor, elhandverktyg, hushållsmaskiner och liknande.

Metallskrot – t.ex. cyklar, redskap av metall, gräsklippare tömda på vätska.

Boka hämtning av grovavfall

1. Beställ. Senast två arbetsdagar innan hämtningsveckan behöver vi få din beställning. Boka din hämtning via formuläret eller kontakta kundservice.
2. Sortera och märk upp. Se till att sortera och märka upp ditt avfall rätt. Är det inte rätt sorterat så hämtar inte entreprenören ditt grovavfall.
3. Ställ ut. Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen innan klockan 06.00 måndagen den vecka du beställt och låt det stå kvar tills det är hämtat. Avfallet hämtas under veckan. 

Veckor för grovavfallshämtning 2023

Västra sidan: vecka 5
Östra sidan: vecka 3, 7