Utveckling för trädbränslepriserna sedan Q4 2019. Källa: www.energimyndigheten.se. 

 

Efterfrågan på biobränsle har ökat markant den senaste tiden och råvarupriserna har gått upp i rekordhöga nivåer. För fjärrvärmeverksamheter som drivs på biobränsle innebär detta att kraftigt ökade kostnader. Därför behöver Aneby Miljö & Vatten AB höja fjärrvärmepriset från och med 1 september 2023.

Kostnaden för stamvedsflis, som är det huvudsakliga biobränslet i Anebys fjärrvärmeproduktion, har ökat med närmare 100% under det senaste året och kostnaden för pellets, som också används i fjärrvärmeproduktionen, har ökat med cirka 40%.

På grund av de ökade kostnaderna behöver Aneby Miljö & Vatten AB höja priset för fjärrvärme. Energiavgiften höjs med cirka 50% och effektavgiften lämnas oförändrad, vilket innebär en total höjning med cirka 34%, cirka 6 970 kr per år, för en genomsnittsvilla. Prisjusteringen görs på den rörliga avgiften, eftersom det är den som till störst del påverkas av kostnaden för biobränsle. Den nya fjärrvärmetaxan gäller 1 september 2023 till 31 augusti 2024.

Efterfrågan på biobränsle ökar i hela EU. Det ökade behovet av biobränsle beror på flera faktorer:

  • Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till att många länder nu vill minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen.
  • Kostnader för utsläppsrätter har ökat kraftigt. Detta som en konsekvens av EU:s klimatmål där man kraftigt vill minska beroendet av fossila bränslen. Det är också troligt att kostnaden på utsläppsrätter kommer att öka ytterligare då Europaparlamentet nyligen aviserat nya ambitiösa klimatmål.
  • Flera länder i vårt närområde har konverterat sina gamla fossila pannor till biobränslepannor.
  • Kraftigt minskad import av biomassa och biobränslen från Ryssland, Belarus och Ukraina har lett till bränslebrist inom EU på flera miljoner ton.

Per-Erik Ekström, VD för Aneby Miljö & Vatten, förklarar ”Samtliga fjärrvärmebolag kommer att påverkas av de ökade kostnaderna för biobränsle. I Aneby uppdaterar vi fjärrvärmepriset enligt bränslesäsongen, vilket innebär att våra fjärrvärmetaxor gäller från 1 september till 31 augusti året där på. Många andra bolag byter taxa 1 januari. Detta innebär att våra kunder troligen kommer att vara bland dom första som drabbas av de ökade fjärrvärmepriserna, men därmed också kan vara bland de första som får ta del av prissänkning när råvarupriser vänder ned”.