Stort grattis Amos Ardeby som hade 10 rätt i tipspromenaden och som låg närmast på skiljefrågan med 1200 ton. Grattis även till Jarek Czarnota som vann i utlottningen bland de som gick tipspromenaden.

Frågor och rätta svar

I den här byggnaden lämnar du ditt farliga avfall och el-avfall såsom färgrester, rengöringsmedel, batterier och ljuskällor.

Fråga 1

Elavfall innehåller farliga ämnen som behöver tas omhand, men också sällsynta metaller som är värdefulla vid tillverkning av nya elprodukter. Därför är det viktigt att allt elavfall lämnas till återvinning. Vilket av följande räknas inte som elavfall?

 1. Gratulationskort med batteri
 2. Elpropp/säkring
 3. LED-lampa

Fråga 2

Ammunition, fyverkerier och andra explosiva varor tar vi inte emot här på återvinningscentralen. Var lämnar du det?

 1. Polisen
 2. Länsstyrelsen
 3. Räddningstjänsten

I det här området lämnar du bland annat saker till second hand (ställs in i den blå containern) och vitvaror.

Fråga 3

Hur mycket väger betongklossarna på det här området tillsammans? Varje betongkloss väger 2,4 ton.

 1. 84 ton
 2. 91 ton
 3. 96 ton

Fråga 4

Äldre kylar och frysar innehåller ofta köldmediet freon. Freon bidrar både till växthuseffekten och till att ozonlagret blir tunnare. Vid återvinning av kylar och frysar tas freonet omhand och oskadliggörs. Vilket är den kemiska beteckningen för ozon?

 1. O3
 2. CO
 3. NO2

Nu befinner du dig i området där du lämnar bygg- och rivningsavfall. Här har du också en bra överblick över den ombyggda återvinningscentralen.

Fråga 5

Vilket år öppnade återvinningscentralen här på Kretsloppsgården?

 1. 1996
 2. 1998
 3. 1999

Fråga 6

Gipsavfall som samlas in här på återvinningscentralen materialåtervinns. Hur då?

 1. Som råvara till nya gipsskivor
 2. Som kalkningsmedel på jordbruksmark
 3. Som färgpigment

Nu har du kommit fram till sorteringsrampen där du lämnar det mesta av ditt grovavfall såsom möbler, textilier och metallskrot.

Fråga 7

På sorteringsrampens upp- och nerfarter står det tre stora björkar som planterades här när återvinningscentralen öppnade på 90-talet. Vilken sorts björkar är det?

 1. Dvärgbjörkar
 2. Vårtbjörkar
 3. Glasbjörkar

Fråga 8

Här på sorteringsrampen kan du bl.a. slänga aluminium och annan metall. Hur många procent energi sparar man om man återvinner aluminium jämfört med att producera ny?

 1. 50 %
 2. 75%
 3. 95 %

Nu befinner du dig på områdets återvinningsstation där du hittar containrar för förpackningar och tidningar. Förpackningar och tidningar kan du även lämna på någon av de andra nio återvinningsstationerna som finns runt om i kommunen.

Fråga 9

Vilket av följande får du inte slänga på en återvinningsstation?

 1. Toapappersrulle (tom)
 2. Presentpapper
 3. Kuvert

Fråga 10

Vem sköter och ansvarar för återvinningsstationerna i Aneby kommun?

 1. Amaq
 2. Aneby kommun
 3. Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Här i second handbutiken Brunnsboden säljs saker som lämnats in på återvinningscentralen eller direkt till butiken och som kan komma till glädje för någon annan. Brunnsboden ägs och drivs av Aneby kommun.

Fråga 11

Brunnsboden skänker 15% av sina intäkter till Svenska Barnhjälpen för borrning av dricksvattenbrunnar i….

 1. Bangladesh
 2. Ghana
 3. Sudan

Fråga 12

En del av de saker som finns till försäljning här i Brunnsboden är tillverkade av personer från ”Åter i Bruk” som är en del i Aneby kommuns dagliga sysselsättning. Tack vare deras arbete kan jeans och andra saker få ett nytt liv vilket hjälper till att spara på jordens resurser. Hur mycket vatten går det åt vid nyproduktion av ett par jeans?

 1. 500 liter
 2. 3000 liter
 3. 11 000 liter

Skiljefråga

Mycket kan du lämna här på återvinningscentralen men matrester och andra hushållssopor som du sorterar i gröna och röda/övriga påsar tar vi inte emot här.

Hushållssoporna hämtas med sopbilen och transporteras sedan till Vetlanda där matavfallet i de gröna påsarna sorteras ut från övriga påsar för att sedan bli till biogas och biogödsel. Restavfallet i de röda/övriga påsarna eldas och blir till fjärrvärme och el.

Hur många ton hushållssopor samlades in i Aneby kommun år 2018? Rätt svar: 1276 ton 

Sorteringstavla där man ska pricka i rätt avfall i rätt behållare.
Katarina Andersson, avfallschef inspekterar så det blir rätt avfall i rätt behållare på sorteringstavlan.
Bord med leksaker
På leksaksbordet kunde man lämna 1-3 leksaker och ta med sig motsvarande antal hem. En uppskattat aktivitet bland alla barn.
Det bjöds bland annat på korv med bröd.