Nu har det gått några månader sen vi bytte till det nya insamlingssystemet, där mat- och restavfall separeras i varsitt fack (eller kärl) med matavfall i papperspåse. För det mesta fungerar sorteringen som den ska, men tyvärr inte överallt. Därför vill vi påminna om en del saker;  

Endast matavfall i papperspåse i facket för matavfall 

Det är viktigt att ingen plast läggs i facket för matavfall – inte heller biologiskt nedbrytbar plast. Det beror på att plasten förstör nedbrytningen i biogasanläggningen. Ett fel som vi har sett är förekomma är att matavfallspåsarna i papper läggs i plastpåsar innan de läggs ut i kärlet för matavfall, vilket inte är tillåtet. Om du har kvar några röda eller gröna plastpåsar kvar (som delades ut före bytet av insamlingssystem i Aneby, Eksjö och Nässjös landsbygd) så får du bara använda dem till restavfall.  

Har du problem med matavfallspåsen? Här finns några tips för att få matavfallspåsen att fungera på bästa sätt.  

Matavfallspåsar endast till matavfallet 

Vi har tyvärr sett att det förekommit att matavfallspåsarna används för att lägga restavfall i, vilket inte är tillåtet. Matavfallspåsar ska endast användas till just matavfall. Påsar för restavfall får du själv tillhandahålla. 

Bunkra inte matavfallspåsar 

På flera platser har det gått åt väldigt stora mängder papperspåsar. Eftersom påsarna kan fungera sämre om de blir liggande under en längre tid ber vi dig att endast hämta nya påsar när du behöver och för att de ska räcka till alla vill vi helst att du endast tar en bunt åt gången. Det kan verka som att påsarna är ’gratis’ eftersom du inte betalar något när du hämtar dom, men påsarna finansieras av avfallskollektivet, vilket betyder att du betalar genom avfallstaxan.  

En bunt med papperspåsar innehåller 80 st påsar vilket förväntas räcka i ungefär ett halvår i ett genomsnittligt hushåll. 

Din skyldighet att sortera 

Enligt avfallsföreskrifterna antagna av kommunen, är varje fastighetsinnehavare skyldig att sortera sitt avfall. Genom att sortera och återvinna avfallet sparar vi på energi och viktiga råvaror, samt minskar utsläpp av föroreningar och farliga ämnen. Ju mer som sorteras, desto mer kan vi tillsammans spara på jordens resurser.  

Är du osäker på hur du ska sortera kan du kolla in vår sorteringsguide eller söka efter ett specifikt avfall på www.sopor.nu. Du är även välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.  

 

Tack för att du sorterarTillsammans minskar vi avfallet!