Nu skyltar vi om på återvinningscentralen. Du som besöker återvinningscentralen kommer att mötas av nya skyltar, med ny design och en del nya fraktionsnamn. De nya skyltarna bygger på ett gemensamt nordiskt skyltsystem. 

 

Brännbart blir Energiåtervinning

En av förändringarna i det nya skyltsystemet är att fraktionsnamnet Brännbart försvinner och ersätts med Energiåtervinning. Energiåtervinning beskriver metoden för att återvinna det avfall som inte materialåtervinns. Avfallet återvinns istället som energi och blir till värme och el.

Precis som tidigare så är det bara avfall som inte kan sorteras i någon fraktion som ska läggas där, till exempel hårdplats, mattor, skumgummi och böcker med hård pärm.

 

Gemensamt skyltsystem

De nya skyltarna bygger på ett gemensamt nordisk skyltsystem som ska göra det enklare att sortera ditt avfall. Målet är att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler. Systemet är tänkt att kunna användas vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer och återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, samt på förpackningar.

 

Sorteringsguide för återvinningscentralen

Vi har tagit fram en sorteringsguide utifrån det nya skyltsystemet.

Sorteringsguide för återvinningscentralen