En- och tvåbostadhus

Kärl renhållningKärlbyten har påbörjats i vissa delar av kommunen och beräknas pågå till vecka 20.

Om du förvarar ditt sopkärl inomhus eller en bit in på tomten så behöver det ställas fram senast så vi enkelt hittar det när kärlet ska bytas ut.

När det nya kärlet har levererats så ska avfallet sorteras enligt det nya insamlingssystemet, det vill säga lägga mat- och restavfall i varsitt fack i det nya kärlet, med matavfall i papperspåse.

 

Flerbostadshus och verksamheter

Utkörning av matavfallskärl till flerbostadshus och verksamheter planeras att börja v.16 och pågå t.o.m. v. 24 (med ev. förlängning efter semestern).

 

Mer information om det nya insamlingssystemet

Läs mer om det nya insamlingssystemet här: Nytt insamlingssystem 2023.