I Vireda har vi haft inkörningsproblem med den nya avloppsledningen från Hultrum. Det har yttrat sig i en otrevlig doft som har drabbat ett par fastigheter. Låg omsättning i avloppsledningen har orsakat svavelvätebildning, vilket i sin tur orsakar den otrevlig doften.

Flera tillfälliga åtgärder har vidtagits, som att vädra och släppa på renvatten i ledningen. En tillfällig evakueringsfläkt har placerats i avloppsbrunnen som ventilerar bort lukten.

Vi undersöker även tekniska åtgärder för att kunna syresätta avloppsledningen, vilket är en mer långsiktig lösning på problemet.

Vi har pratat med de berörda fastighetsägarna och ser självklart mycket allvarligt på det som har hänt. Vi jobbar för att åtgärda problemet så snart som möjligt på bästa möjliga sätt.

 

Tillfälligt fläktsystem över banvall

Tillfälligt fläktsysten