Från och med 5 juni 2023 kommer vi inte längre att ta emot fraktionerna däck och däck med fälg på återvinningscentralen.

Valet att inte längre ta emot däck görs på grund av utrymmesskäl. I stället hänvisar vi till företag som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck, till exempel en däckverkstad. Dessa företag har en skyldighet att ta emot uttjänta däck vilket även alla som köper däck betalar en viss summa för, i den så kallade miljöavgiften. Principen, att producenterna ansvarar för att avfall från produkter som de säljer samlas in och återvinns, kallas för producentansvar, och gäller även för bland annat förpackningar, elektronik och bilar.

Genom att ta bort fraktionerna däck och däck med fälg får vi mer utrymme för att kunna emot och återvinna annat avfall.