Fastighetsägare till större flerbostadshus och verksamheter bjöds under maj och juni in till informationsträffar om det nya insamlingssystemet som kommer att införas succesivt från 1 mars 2023. 

Nedan finns material från informationsträffarna:

I det nya insamlingssystemet ska mat- och restavfall sorteras i varsitt fack eller kärl. Det innebär att nuvarande system kommer att behöva kompletteras med insamlingsplats för matavfall. Läs mer om det nya insamlingssystemet här.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om det nya insamlingssystemet.