Det händer ibland att avfall slängs fel på återvinningscentralen. Det är särskilt vanligt i fraktionerna Ris och Grenar, samt Trädgårdsavfall. Fraktionerna ligger utanför återvinningscentralens grindar och är därför öppna dygnet runt. En förutsättning för att detta ska fungera är dock att alla gör sitt bästa för att inte slänga saker som inte hör hemma där. Här kommer därför en påminnelse om vad som får slängas i respektive fraktion.

Ris & Grenar
Exempel: grenar, kvistar.
Obs: Inga stubbar eller rötter.
Trädgårdsavfall
Exempel: löv, gräs, frukt, växtdelar.
Obs: Invasiva arter förpackas i dubbla påsar och lämnas i energiåtervinning. Läs mer om invasiva arter här.

Avfallet som slängs i Ris och Grenar blir till flis som kan användas som täckmaterial eller förbrännas för att få el och värme. Det är viktigt att inget behandlat material slängs i fraktionen för att inte skapa problem i flisningen och i värmeverket. Trädgårdsavfallet mellanlagras på Hullarydsdeponin för att senare användas som vegetationsskikt vid sluttäckningen av deponin. Även här är det viktigt att endast trädgårdsavfall slängs i fraktionen för att säkerställa att avfallet återvinns korrekt.

Kom ihåg att trä ska slängas i fraktionerna Trä eller Impregnerat trä på återvinningscentralen.

Om du är osäker på hur ett avfall ska sorteras så tveka inte att kontakta personalen.

Sorteringsguide

Kika gärna in vår sorteringsguide för återvinningscentralen.

Sorteringsguide för återvinningscentralen file pdf icon

Sortera rätt på återvinningscentralen

 

Tack för att du sorterar!