Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Avfall Sveriges årliga rapport, Årets avfallskommun, visar att Aneby är en av Sveriges bästa avfallskommuner 2019, med en placering på åttonde plats. Det är en förbättring från föregående år då Aneby fick en elfte plats. Detta innebär att Aneby är Smålands bästa avfallskommun.

Rapporten baseras på 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebygga, Återvinning, Miljöeffekter och Kvalitet & Service. Nyckeltalen beräknas på statistik från 2019, insamlat av Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet medan kostnader och avfallsavgifter inte ingår i indexet.

De två områden där Aneby är bäst är Miljöeffekter och Kvalitet & Service. I Miljöeffekter ingår andelen förnybara drivmedel i insamlingen, mängden förpackningar, returpapper och farligt avfall som hamnar i restavfallet och mängden hushållsavfall som går till deponering. I kvalitet & Service ingår kundnöjdhet inom avfallshantering, hämtning av avfall, besök på återvinningscentralen och information om källsortering.

Även om Aneby hamnar högt på listan så finns det utrymme för förbättring. Statistik från mängden insamlat hushållsavfall visar ett genomsnitt på 474 kilo hushållsavfall per person, jämfört med riksgenomsnittet på 467 kilo. Mängden insamlat hushållsavfall blir dock det enda av Anebys nyckeltal som värderas som Mindre god hållbarhet, övriga nyckeltal visar God eller Mycket god hållbarhet, vilket gör att vi kniper en åttonde plats i Sverige.

Detta är mycket tack vare alla duktiga invånare i Aneby kommun. Bra jobbat! Nästa år siktar vi ännu högre!