Hög med textilier. Text: 7053 kg.

Bild: Unsplash

7032 kilo… Så mycket textil samlades in på återvinningscentralen under 2020, från invigningen i april till nyår. Utav dem så skickades 9% till materialåtervinning och 85% till återbruk. Det sparar hela 43 ton koldioxid*. Textil är en av de fraktioner där vi sparar mest koldioxid per kilo insamlat avfall, genom att samla in och materialåtervinna. Kan textilerna återbrukas så sjudubblas utsläppsvinsten jämfört med enbart materialåtervinning.

Har du vårstädat garderoben? Varmt välkommen att lämna det du sorterat bort till textilinsamlingenåtervinningscentralen. Vi tar emot både hela och trasiga textilier.

*Beräknat utifrån att återanvändning sparar 7,1 kg koldioxid per kilo avfall och materialåtervinning sparar 1,2 kilo. Siffrorna är hämtade från Avfall Sveriges rapport 2019:19 och miljövinsterna är beräknade från ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till de utsläpp som genereras vid återvinningen och återanvändningen och de utsläpp som undviks genom att inte behöva producera nytt material.