Från och med 1 september 2022 höjs fjärrvärmepriset med 7 procent. Priset höjs som en följd av ökade bränslekostnader. Den nya taxan gäller från och med den 1 september 2022 fram till och med den 31 augusti 2023.