Aneby Miljö & Vatten AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall åt invånarna i Aneby kommun. Vår fjärrvärmeanläggning som drivs med biobränsle levererar värme till över 400 hushåll i centralorten. Vi är 16 medarbetare som med gedigen kunskap och engagemang för miljön bidrar till en hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

Vår målsättning inom VA är att producera ett gott dricksvatten av hög kvalitet, distribuera det på ett kvalitetssäkert sätt samt att rena avloppsvattnet för återförande till naturens kretslopp. Inom fjärrvärmeverksamheten är målsättningen att leverera miljöriktigt producerad värme till våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att sköta driften samt genomföra driftunderhåll för vattenverk, avloppsverk, pumpstationer samt fjärrvärmeverket. Även reparations-, underhålls- och förnyelsearbeten kan förekomma. Beredskap är en del av arbetet.

Kvalifikationer

Vi vill att Du är noggrann, flexibel och van vid självständigt arbete under eget ansvar. Du har erfarenhet av arbete med drift och underhåll av VA-verk. Driftteknikerutbildning, Svenskt Vattens diplomutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig är meriterande. Viss datorvana och lätt för att skapa goda relationer med dina arbetskamrater är önskvärt. Om du har elbehörighet ser vi det som ett stort plus. Även erfarenhet av ledningsarbete och arbete med fjärrvärmeverk ses som positivt. För tjänsten krävs B-körkort.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökanden.

För svar på dina frågor, hör av dig till:
VA-chef Jari Carlsson, 0380-46 384, jari.carlsson@aneby.se

Ansökan skickas till: Aneby Miljö & Vatten AB, Box 25, 578 21 Aneby. Eller via e-post: amaq@aneby.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 14 september 2018.