Välj en sida

Avgifter vatten & avlopp

En liter vatten i Aneby kommun kostar i genomsnitt fem öre. För det priset får vi inte bara dricksvatten levererat i tappkranen, utan blir också av med avloppsvattnet och får det renat.

VA-taxa 2022

VA-taxa 2023