Medarbetare

Medarbetare på Aneby Miljö & Vatten AB

På kontoret

Björn Stendal

Björn Stendal

VD, anvarig fjärrvärme

Tel: 0380-463 71

Katarina Andersson

Katarina Andersson

Avfallschef

Tel: 0380-463 82

Jan-Erik Lönn

VA-ingenjör

Tel: 0380-463 87

Inger Nilsson

Inger Nilsson

Ekonomiansvarig

Tel: 0380-463 73

Angelica Thorin

Angelica Thorin

Kommunikationsstrateg

Tel:0380-463 81

Jari Carlsson

VA-chef

Tel: 0380- 463 84

Weronica Svensson

Weronica Svensson

Ekonomiassistent

Tel: 0380-463 74

Återvinningscentralen – Kretsloppsgården

Stefan Jacobsson

Stefan Jacobsson

Anläggningsarbetare

Tel: 0380-463 79

Sofia Zetterstrand

Sofia Zetterstrand

Anläggningsarbetare

Drift – fjärrvärme, vatten & avlopp

Kjell Karlsson

Kjell Karlsson

Driftledare vatten & avlopp

Tel: 0380-463 78

 Andreas Angselius

Andreas Angselius

Drifttekniker

Tel: 0380-463 77

Håkan Svensson

Håkan Svensson

Driftledare fjärrvärme

Tel: 0380-463 76

Robin Björge

Robin Björge

Drifttekniker

Tel. 0380-463 89

Billy Sjö

Billy Sjö

Drifttekniker

Tel: 0380-463 75

Pär Ahlstrand

Pär Ahlstrand

Drifttekniker

Tel: 0380-463 83