Medarbetare på Aneby Miljö & Vatten AB

På kontoret

Björn Stendal

Björn Stendal

VD, anvarig fjärrvärme

Tel: 0380-463 71
Elin Wilhelmsson

Elin Wilhelmsson

Energi- och miljöingenjör

Tel. 0380-463 82

Jan-Erik Lönn

VA-ingenjör

Tel: 0380-463 87
Inger Nilsson

Inger Nilsson

Ekonomiansvarig

Tel: 0380-463 73

Jari Carlsson

VA-chef

Tel: 0380- 463 84
Weronica Svensson

Weronica Svensson

Ekonomiassistent

Tel: 0380-463 74

Elina Johansson

Kommunikatör

Tel: 0380-463 81

Återvinningscentralen – Kretsloppsgården

Stefan Jacobsson

Stefan Jacobsson

ÅVC-personal

Tel: 0380-463 79

Jessica Barklid

ÅVC-personal

Timanställda ÅVC

Sofia Zetterstrand

ÅVC-personal

Viktor Bergfeldt

ÅVC-personal

Kurt Ekholm

ÅVC-personal

Christian Kjellberg

ÅVC-personal

Elon Karlsson

ÅVC-personal

Sören Lindekrantz

ÅVC-personal

Drift – fjärrvärme, vatten & avlopp

Billy Sjö

Billy Sjö

Driftledare vatten & avlopp

Tel: 0380-463 75
 Andreas Eklund Angselius

Andreas Eklund Angselius

Drifttekniker

Tel: 0380-463 77
Håkan Svensson

Håkan Svensson

Driftledare fjärrvärme

Tel: 0380-463 76
Robin Björge

Robin Björge

Drifttekniker

Tel. 0380-463 89
Pär Ahlstrand

Pär Ahlstrand

Drifttekniker

Tel: 0380-463 83