Medarbetare på Aneby Miljö & Vatten AB

På kontoret

Björn Stendal

Björn Stendal

VD, anvarig fjärrvärme

Tel: 0380-463 71
bjorn.stendal@aneby.se

Elin Wilhelmsson

Elin Wilhelmsson

Energi- och miljöingenjör

Jari Carlsson

VA-chef

Tel: 0380- 463 84
jari.carlsson@aneby.se

Inger Nilsson

Inger Nilsson

Ekonomiansvarig

Tel: 0380-463 73
inger.nilsson@aneby.se

Emma Persson

Emma Persson

Kommunikatör

Tel: 0380-463 81
emma.persson@aneby.se

Weronica Svensson

Weronica Svensson

Ekonomiassistent

Jan-Erik Lönn

VA-ingenjör

Tel: 0380-463 87
jan-erik.lonn@aneby.se

Drift – fjärrvärme, vatten & avlopp

Billy Sjö

Billy Sjö

Driftledare vatten & avlopp

Tel: 0380-463 75
 Andreas Eklund Angselius

Andreas Eklund Angselius

Drifttekniker

Tel: 0380-463 77
Håkan Svensson

Håkan Svensson

Driftledare fjärrvärme

Tel: 0380-463 76
Robin Björge

Robin Björge

Drifttekniker

Tel. 0380-463 89
Pär Ahlstrand

Pär Ahlstrand

Drifttekniker

Tel: 0380-463 83

Återvinningscentralen – Kretsloppsgården

Stefan Jacobsson

Stefan Jacobsson

ÅVC-personal

Tel: 0380-463 79

Jessica Barklid

ÅVC-personal

Timanställda ÅVC

Viktor Bergfeldt

ÅVC-personal

Christian Kjellberg

ÅVC-personal

Kurt Ekholm

ÅVC-personal

Arvid Pettersson

ÅVC-personal

Sören Lindekrantz

ÅVC-personal

Lukas Göransson

ÅVC-personal