Medarbetare på Aneby Miljö & Vatten AB

På kontoret

Per-Erik Ekström

Per-Erik Ekström

VD, fjärrvärmeansvarig

Tel: 0380- 463 71
per-erik.ekstrom@aneby.se

Emma Persson

Emma Persson

Kommunikatör

Tel: 0380-463 81
emma.persson@aneby.se

Jari Carlsson

VA-chef

Tel: 0380- 463 84
jari.carlsson@aneby.se

Inger Nilsson

Inger Nilsson

Ekonom

Tel: 0380-463 73
inger.nilsson@aneby.se

Weronica Svensson

Weronica Svensson

Ekonomiassistent

Jan-Erik Lönn

VA-ingenjör

Tel: 0380-463 87
jan-erik.lonn@aneby.se

Henrik Larsson

Henrik Larsson

Avfallschef

Tel: 0380-463 82
henrik.larsson@aneby.se

Jessica Barklid

Jessica Barklid

Avfallsinformatör, ÅVC-personal

Tel: 0380-463 85
jessica.barklid@aneby.se

Camilla Teglert

Ekonomiansvarig

Tel: 0380-463 80
camilla.teglert@aneby.se

Drift – fjärrvärme, vatten & avlopp

Billy Sjö

Billy Sjö

Driftledare vatten & avlopp

Tel: 0380-463 75
 Andreas Eklund Angselius

Andreas Eklund Angselius

Drifttekniker

Tel: 0380-463 77
Håkan Svensson

Håkan Svensson

Driftledare fjärrvärme

Tel: 0380-463 76
Elias Nilsson

Elias Nilsson

Drifttekniker

Tel: 0380-463 78

Pär Ahlstrand

Pär Ahlstrand

Drifttekniker

Tel: 0380-463 83
Morgan Karlsson

Morgan Karlsson

Drifttekniker

Tel: 0380-463 72

Återvinningscentralen – Kretsloppsgården

Jessica Barklid

Jessica Barklid

Avfallsinformatör, ÅVC-personal

Tel: 0380-463 85
jessica.barklid@aneby.se

Stefan Jacobsson

Stefan Jacobsson

ÅVC-personal

Tel: 0380-463 79

Timanställda ÅVC

Christian Kjellberg

ÅVC-personal

Hampuz Petersson

ÅVC-personal

Bengt Larsson

ÅVC-personal