Behöver du hjälp att tolka din faktura?

När du blir kund hos oss får du automatiskt en pappersfaktura var tredje månad du har även möjlighet att få fakturan som e-faktura genom din bank eller via autogiro. Är du fjärrvärmekund får du en faktura varje månad. Hos oss får du veta vilken typ av abonnemang som finns vid din fastighet idag och vad du kan välja samt avgifter på de olika tjänsterna.

Så här är fakturan på fjärrvärme uppbyggd

På bilden nedan kan du se hur vi räknat fram de olika beloppen.

Fjärrvärmetaxa

Energiavgiften är den rörliga avgiften för den energi som du förbrukat i kWh.

Effektavgiften grundar sig på den beräknade effekt som behövs vid -20 °C. Denna fasta avgift täcker upp för kostnader som uppkommer för samtliga kunder oavsett hur mycket värme man köper. Du kan påverka den fasta avgiften genom att isolera, vara sparsam med värme och varmvatten.

Beräkningen utgår från verklig förbrukning från 1 november till 31 mars som relateras till verklig medeltemperatur enligt SMHI under samma period. Vid debitering används medelvärdet av de två senaste vintrarnas beräknade maxeffektbehov. Minsta effektdebitering är 5 kW vilket motsvarar ca 13 000 kWh årsförbrukning ett normalkallt år.

Läs mer om den aktuella fjärrvärmetaxan här.