Avgifter

Friskt dricksvatten i kranen dygnet runt och någon som tar hand om ditt nedsmutsade avloppsvatten på ett miljömässigt bra sätt. Hämtning av hushållsavfall med god efterbehandling, insamling och rening av slam från enskilda avlopp och bemannade återvinningscentraler… Vad kan något sådant kosta? Arbetet med vatten respektive avfall finansieras av den taxa som fastighetsägare betalar i kommunen. Verksamheten är alltså självförsörjande.

Avfallstaxa

Sophämtning
Återvinningscentralen
Slam
Latrin

Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Fjärrvärme

Fjärrvärmetaxa