Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert sätt att värma upp sitt hus.

Enkelt

En stor fördel med fjärrvärme är att det är enkelt – fjärrvärmen sköter sig själv. I din fastighet placeras en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare som använder hett vatten till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Växlaren varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Prisvärt

Det finns verkligen roligare saker att lägga pengar på än husets uppvärmning. Att installera fjärrvärme är en billig investering jämfört med alternativen och den låga driftkostnaden gör att den lönar sig snabbt.

Fjärrvärme minskar påverkan på luft och klimat

Fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeanläggningen i Aneby. Vi eldar med biobränsle. Detta gör vår fjärrvärme i stort sett helt förnybar och bidrar till att minska resursslöseriet eftersom vi tar tillvara på en energiresurs som annars inte skulle kommit till användning.

Vår värmeproduktion följer hårda miljökrav och kontroller. Detta bidrar till att luften i Aneby blivit bättre än förr, då varje fastighet hade sin egen skorsten. Två filter på anläggningen säkerställer även att stofthalten som släpps ut i skorstenen är långt under de gränsvärden som finns.