Välj en sida

Avfallsområdet har genomgått stora förändringar under de senaste åren och fler förändringar väntar. För att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar på bästa möjliga sätt ingår därför Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk ett samarbete inom avfall.

I samarbetet kommer hushållsavfall, så som restavfall, matavfall, trädgårdsavfall och slam, från de tre kommunerna att hämtas av Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk med gemensamma fordon och personal. Nu söker därför Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk sopbilschaufförer, slambilschaufförer och renhållningsarbetare med kombinationstjänst till renhållningsverksamheten.

Läs mer om de olika tjänsterna nedan.