Auktoriserade entreprenörer

Aneby Miljö & Vatten AB har ansvar för insamling av kommunalt avfall i Aneby kommun. I uppdraget ingår att att godkänna avfallsentreprenörer som samlar in returpapper från verksamheter och flerfamiljshus.

Listan uppdateras löpande.

Auktoriserade entreprenörer:

  • Aneby Renhållning AB
  • JRAB
  • Nässjö Miljö & Återvinning AB
  • Remondis AB
  • Stena Recycling AB
  • WAC Recycling AB