Ansök om auktorisation

Den 1 januari 2022 blir insamling och återvinning av returpapper kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit ett producentansvar. Aneby Miljö & Vatten AB har till följd av dessa lagändringar valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav för insamling och kan teckna avtal med Aneby Miljö & Vatten om att bli auktoriserade. Auktorisationssystem är undantaget från reglerna om offentlig upphandling. Auktorisationssystemet kommer att gälla tillsvidare från och med 2022-01-01.

Så gör du för att ansöka om auktorisation

1. Ladda ned dokumentet: Ansökan – auktorisationssystem returpapper

2. Fyll i informationen digitalt i Bilaga 1 och Bilaga 2.

3. Skriv ut dokumentet i två kopior. Signera båda exemplaren på sida 3 i Bilaga 1 och 9 i Bilaga 2.

Skicka båda exemplaren och tillhörande dokument till:
Aneby Miljö & Vatten AB
Box 25
578 21 Aneby

Vi kommer att behandla din ansökan så snart som möjligt. Auktorisation erhålles när avtalet är signerat av båda parter. Ett exemplar av avtalet kommer då att skickas tillbaka till entreprenören.

Om din ansökan saknar information så kommer vi att kontakta dig.

Vid problem med ansökningsblanketten, kontakta amaq@aneby.se.

Frågor

Frågor om auktorisationssystemet för insamling av returpapper från verksamheter och flerfamiljshus kan ställas till Elin Wilhelmsson, elin.wilhelmsson@aneby.se, 0380-463 82.