Insamling av returpapper

Den 1 januari 2022 blir insamling och återvinning av returpapper kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit ett producentansvar. Detta innebär att den entreprenör som samlar in returpapper från flerfamiljshus och verksamheter måste vara godkänd av Aneby Miljö och Vatten AB.

Hitta en auktoriserad entreprenör

Du som har eller vill införa fastighetsnära insamling av returpapper måste från och med 1 januari 2022 anlita en leverantör som har godkänts av Aneby Miljö & Vatten AB.

Auktoriserade entreprenörer kommer presenteras på länken nedan. Vi uppdaterar listan löpande när en entreprenör har blivit godkänd.

Auktoriserade entreprenörer

Ansök om auktorisation

De entreprenörer som önskar erhålla auktorisation ska söka den hos Aneby Miljö & Vatten AB. Läs mer om ansökan på länken nedan.

Ansök om auktorisation

Vad är returpapper?

Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Till exempel bör därför returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall.

Frågor

Frågor om auktorisationssystemet för insamling av returpapper från verksamheter och flerfamiljshus kan ställas till Henrik Larsson, henrik.larsson@aneby.se, 0380-463 82.