Invasiva främmande arter

Parkslide, jätteloka och lupin är exempel på invasiva växter som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Eftersom de hotar den biologiska mångfalden ska de hanteras varsamt och får inte slängas bland kompost eller trädgårdsavfall.  

Släng invasiva arter på återvinningscentralen

På återvinningscentralen i Aneby ska invasiva arter slängas i energiåtervinning. Det är viktigt att de packas i dubbla säckar som är väl förslutna. Undvik att få med dig stenar och jord i säckarna eftersom det inte går att förbränna.

Invasiva arter i Anebys kommun

I Aneby är parkslide, jättelokan och blomsterlupin vanligt förekommande. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Andra invasiva växter som kan förekomma är jättebalsamin och gul skunkkalla. 

Jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla ingår i EU:s lista över invasiva främmande arter och omfattas därför av ett särskilt regelverk. Läs mer på Aneby kommun.

Så här kan du bidra till att förhindra spridning av invasiva arter

  • Släng invasiva arter i dubbla säckar i energiåtervinning på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Om du ska lämna invasiva arter på en annan återvinningscentral måste du först kolla med dem om de tar emot det och hur det ska sorteras, eftersom hanteringen kan se olika ut i olika kommuner.
  • Släng aldrig invasiva arter i naturen, komposten eller bland trädgårdsavfall.
  • Transportera invasiva arter i slutna sopsäckar för att undvika spridning vid transporten.
  • Hantera växtavfallet så att inte rotdelar och fröer sprids.
  • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
  • Rapportera förekomst av invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Se Naturvårdsverkets film om hantering av invasiva arter

Läs mer om invasiva arter

Kontakt